Databáze skal - cesta: Stará cesta (6)

státstátČeská republika Česká republika
regionregionČeský ráj
oblastoblastHruboskalsko
sektorsektorKapelník
skalaskálaTaktovka

Materiál: Pískovec
Libovolně na předskalí a vzhůru k 1. kruhu. Traverz vlevo (hodinky) přes úzkou stěnu a šikmo vpravo podél zářezu na římsu (2. kruh). Vpravo ke spáře a tou ke 3. kruhu. Stěnou šikmo vlevo a spárkou do římsy. Vpravo na balkón v JZ stěně (4. kruh). Vlevo přes malý převis a doprava nebo doleva. (Prvovýstup se stavěním na vrcholovou hlavičku od 4. kruhu).L. Vodháněl - J. Janků (1954): S náhorní strany vystoupíme po západním rohu asi dva metry vzhůru a přejdeme doprava až k místu, kde stěna tvoří kout. Podél svislého zářezu uvnitř koutu stoupáme na malé předskalí a po levé hraně stěny k prvnímu kruhu. Od něho přecházíme dosti těžkým přechodem doleva za hranu a krátkou stěnkou vzhůru pod převis (po levé straně míjíme 2. kruh Chlumovy cesty). Převisu se vyhneme úkrokem doprava za hranu a pomocí spodního záchytu vystoupíme velmi namáhavě do výklenku, v jehož horní části jest 2. kruh. Jemným traversem přejdeme doprava až na hranu, vzhůru k zářezu a dále po hraně ke 3. kruhu. Od něho přecházíme vodorovně po velmi malých chytech doleva k malé dutině a vzhůru ke svislé trhlině, jíž vystoupíme na polici pod hlavičkou. Po polici přecházíme opatrně doprava k jeskyňce, ve které jest 4. kruh. Na hlavičku vystoupíme vlevo od kruhu podél šikmého zářezu až na pravou hranu a dlouhým obtížným krokem vystoupíme vzhůru na vrchol. Druhou možnost poskytuje stěna hlavičky od kruhu šikmo vzhůru doleva na vrchol.
  • Styl: Sportovní lezení
  • Klasifikace: 6
  • Autor: Rudolf Hanke, Herbert Köckritz, R. Zillcher, Eduard Augustin 1925-08-07
Máte fotografii tohoto místa?
Pošlete nám ji.

Průvodce

Sektor Kapelník je zmíněn v průvodci: Hruboskalsko II. díl
Hruboskalsko II. díl


Souřadnice GPS: pro zobrazení se prosím přihlašte