Databáze skal - sektor: Borecké skály

státstátČeská republika Česká republika
regionregionČeský ráj
oblastoblastHruboskalsko


Popis: Borecké skály se nacházejí na výšině Bor (360 m n.m.) v Libuňské brázdě u obce Borek. Křídové kvádrové pískovce zde tvoří plošinu s obnaženými členitými okrajovými skalami a několika vybíhajícími hřbítky. Několik menších pseudokrasových jeskyní bylo v minulosti osídleno. Pozoruhodný je reliktní bor na skalních stěnách a náhorní plošině. Porost je asi 120 let starý, místy zakrnělý.

Chráněné území o rozloze 29,3 ha v těsném sousedství CHKO Český ráj. Vyhlášeno r. 1985 za účelem ochrany pískovcových skal s porostem reliktního boru.

Oblast horolezecky poprvé popsal Karel Adamičko v rámci souhrnného růvodce "Pískovcové skály v Čechách - 1. díl (Janků, 1977). Bylo popsáno 25 věží, ale celá oblast byla označena jako "... bezvýznamné skály v okolí obce Borek".

Mnohem podrobněji oblast v 80. letech 20. století prozkoumala skupinou lezců okolo Jidřicha Sochora. Tyto aktivity vyústily v roce 1986 ve vydání samizdatu "Bory". Byla popsána řada nových věží i masivů, zpracována mapka oblasti a půdorysy skal. Tento velmi vzácný tisk je posledním, co bylo připraveno a předáno horolezecké veřejnosti.

V současné době probíhá nová rekognoskace oblasti, upřesňují se mapky i půdorysy věží, pořizuje se kompletní fotodokumentace. Předpokládáme, že pro lezeckou sezónu 2006 již bude na tomto webu dostupný zrevidovaný průvodce "nového" typu.

Materiál: Pískovec

Přehled skal

SkálaPočet cest
Bagoun2
Boční stěny5
Braneček1
Brčálová skalka2
Čepel1
Čtverák2
Dlouhé údolí - levá část16
Honzova skála2
Hvězdář1
Chalupář3
Jahodová2
Jánošíkova věž1
Jednohrbá3
Jižní stěny (levá část)17
Jižní stěny (pravá část)0
Kamínek2
Koráb2
Krajíc3
Ktováček2
Kvakin2
Kyzoň2
Lišácké kameny3
Lomáček1
Lomová skála3
Lomový balvan3
Luční věž1
Lunt4
Malý ostroh3
Malý vrátný2
Mečík2
Muzikantský kámen1
Myší věž2
Nahnutá2
Nuzná skalka1
Pastička1
Prosincová2
Přední stěny2
Rovenská věž2
Severní stěnky1
Slunečný útes jv3
Slunečný útes sz3
Strážce malé soutěsky1
Štěpánská4
Švejkova věž2
U štěpánské (levá část)12
U štěpánské (pravá část)0
Ušák1
Utopená věžička2
Věřin útes2
Všestranná1
Výspa2
Zadní stěny pravá část2
Ztracená varta2
Ženská2
Žíznivá4