Databáze skal - sektor: Vlčí důl - skály u jezu

státstátČeská republika Česká republika
regionregionPraha a Střední Čechy
oblastoblastKolínsko


Popis: Sektor se nachází v jižní část Vlčího dolu, cca 0,5 km severně (SSV) od obce Doubravčany. Skály se rozkládají po obou březích potoku Výrovka (někde také uváděn jako Vavřinecký potok). Výrovka je velmi významný, krásný, nejdelší a nejvodnatější potok Kolínska. Během své 69,9 km dlouhé poutě od jihu na sever prakticky celým Kolínskem vytváří malebná hluboká údolí, kde divoce skáče z kamene na kámen, ale i klidné štěrkovité nivy plné lučního kvítí. Během období mladšího terciéru a kvartéru se prokousala nejdříve sedimenty svrchnokřídového moře, a pak hned mimořádně odolnými neoproterozoickýmými až kambridskými horninami Kutnohorského krystalinika, které na její trase prezentují především dvojslídné migmatity a ortoruly a také poněkud méně odolné dvojslídné svory. Migmatity a ortoruly zde často tvoří členitá a vysoká skalní defilé při okrajích údolí, na nichž se zde pěstuje skalní lezení. Nejinak je tomu i v případě skal U Jezu.
Přístup k sektoru: Možné přístupové cesty jsou dvě. Z obce Doubravčany po proudu Výrovky po obou březích pěšky. Cestou potkáte jistě nějaké to vedlejší rameno Výrovky, které bude nutné nějakým způsobem překročit, jelikož zde nejsou všude mostky. Výhodnější je jít z Doubravčan po levém břehu ke skále Rybářka. Druhá přístupová cesta vede z obce Zásmuky. Při západním okraji obce je nutné ze silnice I/2 vedoucí na Doubravčany a Prahu odbočit vpravo hned za obezděným lesem a sjet po panelové cestě stále k SZ do údolí Výrovky ke kamennému mostku. Zde narazíte na žlutou turistickou značku. Mostek je třeba překonat a pokračovat po louce mezi keři k západu ještě 280 m ke skále Nejmenovaná, která je vpravo v levém údolním svahu . Další skály sektoru se nachází od Nejmenované dále proti proudu Výrovky.

Přehled skal

SkálaPočet cest
Boulder nejmenovaná7
Jezinka3
Mužík5
Nejmenovaná8
Pilíř5
Plotice0
Rybářka12
Táborová skála3
U dřevěného mostku6