Databáze skal - sektor: Vlčí důl - střechové skály

státstátČeská republika Česká republika
regionregionPraha a Střední Čechy
oblastoblastKolínsko


Popis: Sektor se nachází ve střední části Vlčího dolu, cca 1 km SZ od obce Doubravčany. Skály se rozkládají na pravém břehu potoku Výrovka (někde také jako Vavřinecký potok). Výrovka je velmi významný, krásný, nejdelší a nejvodnatější potok Kolínska. Během své 69,9 km dlouhé poutě od jihu na sever prakticky celým Kolínskem vytváří malebná hluboká údolí, kde divoce skáče z kamene na kámen, ale i klidné štěrkovité nivy plné lučního kvítí. Během období mladšího terciéru a kvartéru se prokousala nejdříve sedimenty svrchnokřídového moře, a pak hned mimořádně odolnými neoproterozoickýmými až kambridskými horninami Kutnohorského krystalinika, které na její trase prezentují především dvojslídné migmatity a ortoruly a také poněkud méně odolné dvojslídné svory. Migmatity a ortoruly zde často tvoří členitá a vysoká skalní defilé při okrajích údolí, na nichž se zde pěstuje skalní lezení. Nejinak je tomu i v případě Střechových skal.
Přístup k sektoru: Nejvhodnější přístupová cesta vede z obce Zásmuky. Při západním okraji obce je nutné ze silnice I/2 vedoucí na Doubravčany a Prahu odbočit vpravo hned za obezděným lesem a sjet po panelové cestě stále k SZ do údolí Výrovky ke kamenému mostku. Zde narazíte na žlutou turistickou značku. Od mostku je třeba dát se doprava po proudu Výrovky asi po 150 m dojdete k Střechové skále, která je v vpravém údolním svahu. Další skály sektoru se nachází při ní.

Přehled skal

SkálaPočet cest
Kámen mudrců0
Levá stříška4
Plotna mechů0
Pravá střecha3
Střechová skála18