Databáze skal - sektor: Vaňov - Vrkoč

státstátČeská republika Česká republika
regionregionSeverozápadní Čechy
oblastoblastČeské středohoří


Popis: Tvarově a strukturou charakteristický skalní útvar, vybíhající z levého svahu labského údolí nad železniční trať Praha - Ústí nad Labem byl vyhlášen za národní přírodní památku v roce 1966. Je určen k ochraně vynikající ukázky sloupcovité odlučnosti čediče orientované do tvaru obráceného vějíře. Název NPP zohledňuje lidové pojmenování skály podle typu úpravy vlasů.

Hlavním ochranářským zájmem v území je vypreparovaná žíla olivinického čediče s charakteristickým vějířovitým uspořádáním odlučných sloupců, nejlépe patrných v čele protáhlého útvaru nad železniční tratí Ústí nad Labem – Praha.
Zdroj: www.cittadella.cz


Přehled skal

SkálaPočet cest